ČSN EN ISO 80000-3 (011300)

Quantities and units - Part 3: Space and time

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2007


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.70 ohne MWS
11.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 80000-3
Zeichen: 011300
Katalog-Nummer: 78120
Ausgabedatum normen: 1.4.2007
SKU: NS-665284
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Quantities and units

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 80000-3 (011300):

Toto první vydání ČSN ISO 80000-3 - Veličiny a jednotky - nahrazuje druhá vydání český technických norem ČSN ISO 31-1:1994 a ČSN ISO 31-2:1994. Největší technické změny proti předchozím normám jsou: - byl změněn zápis číselných výrazů; - byla změněna poznámka v úvodu o logaritmických veličinách a jejich jednotkách; - byly změněny normativní odkazy; - byly doplněny veličiny radiální vzdálenost, polohový vektor, posunutí a otáčka do seznamu veličin

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 80000-3:2007/Z1 (011300) Änderung

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas.

Änderung herausgegeben am 1.9.2013

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.10 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.10


AUF LAGER

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 80000-3:2007/Oprava1 (011300) Korrektur

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas.

Korrektur herausgegeben am 1.10.2016

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.00


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe