ČSN EN ISO 80000-9 (011300)

Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis20.60 ohne MWS
20.60

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 80000-9
Zeichen: 011300
Katalog-Nummer: 87351
Ausgabedatum normen: 1.1.2011
SKU: NS-665291
Zahl der Seiten: 64
Gewicht ca.: 192 g (0.42 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Quantities and units

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 80000-9 (011300):

uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek fyzikální chemie a molekulové fyziky.. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami a ve většině případů i s definicemi

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 80000-9:2011/Amd.1 (011300) Änderung

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika.

Änderung herausgegeben am 1.4.2013

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.20


AUF LAGER
ČSN EN ISO 80000-9:2011/Z1 (011300) Änderung

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika.

Änderung herausgegeben am 1.9.2013

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.20


AUF LAGER

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 80000-9:2011/Oprava1 (011300) Korrektur

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika.

Korrektur herausgegeben am 1.10.2016

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.10 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.10


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe