ČSN EN ISO 8253-1 (011635)

Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry

Automatische name übersetzung:

Akustik - Audiometrische Untersuchungsmethoden - Teil 1: Reintonaudiometrie geführte Luft und Knochen.NORM herausgegeben am 1.5.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.50 ohne MWS
12.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 8253-1
Zeichen: 011635
Katalog-Nummer: 88100
Ausgabedatum normen: 1.5.2011
SKU: NS-169582
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 8253-1 (011635):

Tato část ISO 8253 stanovuje postupy a požadavky pro prahovou audiometrii čistými tóny vedenými vzduchem a vedenými kostí. Pro monitorovací účely jsou popsány pouze audiometrické vyšetřovací metody čistými tóny vedenými vzduchem. Je možné, že postupy nejsou vhodné pro zvláštní typy populace, např. pro velmi malé děti. Tato část ISO 8253 nepokrývá audiometrické postupy, které se mají provádět při hladinách nad prahovými hladinami slyšení osob. Nejsou stanoveny postupy a požadavky pro audiometrii řečí, elektrofyziologickou audiometrii a audiometrii, při které se jako zdroj zvuku používají reproduktory

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe