ČSN EN ISO 8253-3 (011635)

Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.2.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.40 ohne MWS
17.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 8253-3
Zeichen: 011635
Katalog-Nummer: 516233
Ausgabedatum normen: 1.2.2023
SKU: NS-1101441
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 8253-3 (011635):

Tento dokument stanovuje základní metody testů na zjišťování srozumitelnosti řeči pro audiologické aplikace. POZNÁMKA - Příklady řečových sestav jsou uvedeny v příloze A. Tento dokument stanovuje požadavky na sestavení, validování a hodnocení řečových testovacích sestav a realizaci testů na zjišťování srozumitelnosti řeči, aby byly zaručeny minimální požadavky na přesnost a porovnatelnost mezi různými testovacími postupy, včetně testů zjišťování srozumitelnosti řeči v různých jazycích. Tento dokument nestanovuje obsah řečové sestavy z důvodu rozličnosti jazyků. Tento dokument také navíc uvádí, jak musí být určovány referenční hodnoty a jaké požadavky na realizaci a způsob prezentace musí být splněny. Kromě toho existují charakteristiky popsaných řečových testů, pro něž je důležité, aby byly stanoveny, ale které nejsou chápány jako požadavek. Tento dokument stanovuje postupy a požadavky pro audiometrii řečí se zaznamenanou testovací sestavou, která je prezentována pomocí měniče, např. sluchátka nebo kostního vibrátoru, nebo z reproduktorové soustavy při audiometrii ve zvukovém poli. Jsou popsány metody pro použití šumu buď pro maskování nevyšetřovaného ucha, nebo jako konkurenčního zvuku. U některých vyšetřovaných osob, například dětí, je přípustné požadovat pozměněné testovací postupy, které nejsou v tomto dokumentu stanoveny. Tento dokument neobsahuje zvláštní testy používané pro hodnocení směrového slyšení a dichotického slyšení

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.