ČSN EN ISO 9000 (010300)

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

Automatische name übersetzung:

Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe.NORM herausgegeben am 1.3.2016


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis27.30 ohne MWS
27.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 9000
Zeichen: 010300
Katalog-Nummer: 99600
Ausgabedatum normen: 1.3.2016
SKU: NS-632487
Zahl der Seiten: 88
Gewicht ca.: 295 g (0.65 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 9000 (010300):

Tato mezinárodní norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality, pro zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich požadavkům, pro organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny, pro organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě používané v managementu kvality, pro organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001, pro poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality, pro zpracovatele příslušných norem. Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systému managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe