ČSN EN ISO 9712 (015004)

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.10.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.40 ohne MWS
17.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 9712
Zeichen: 015004
Katalog-Nummer: 515851
Ausgabedatum normen: 1.10.2022
SKU: NS-1085227
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 9712 (015004):

Tento dokument specifikuje požadavky na kvalifikaci a certifikaci pracovníků, kteří provádějí průmyslové nedestruktivní zkoušení (NDT) v následujících metodách: a) zkoušení akustickou emisí; b) zkoušení vířivými proudy; c) zkoušení těsnosti (s výjimkou hydraulických tlakových zkoušek); d) zkoušení magnetické; e) zkoušení kapilární; f) zkoušení radiografické; g) zkoušení tenzometrické; h) zkoušení infračervenou termografií; i) zkoušení ultrazvukem; j) zkoušení vizuální (s vyloučením vizuálního zkoušení přímého bez pomůcek a vizuálního zkoušení prováděného během použití jiné metody NDT). Systém popsaný v tomto dokumentu se může také použit pro další metody NDT, nebo pro techniky NDT v rámci zavedené metody NDT za předpokladu, že existuje komplexní schéma certifikace a metoda NDT nebo technika NDT je obsažená v mezinárodních, regionálních nebo národních normách, nebo bylo prokázáno ke spokojenosti certifikačního orgánu, že metoda NDT nebo technika NDT je účinná

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.