ČSN EN ISO 9712 (015004)

Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel

Automatische name übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und Zertifizierung von ZfP.NORM herausgegeben am 1.2.2013


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.00 ohne MWS
12.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 9712
Zeichen: 015004
Katalog-Nummer: 92203
Ausgabedatum normen: 1.2.2013
SKU: NS-170312
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 9712 (015004):

Tato mezinárodní norma zavádí zásady pro kvalifikaci a certifikaci pracovníků, kteří provádějí nedestruktivní zkoušení (NDT) v průmyslu. V normě jsou stanoveny odpovědnosti: 1. certifikačního orgánu 2. zkušebního střediska 3. zaměstnavatele 4. uchazeče o certifikaci Norma určuje: 1. kvalifikační stupně odborné způsobilosti 2. požadavky na školení, průmyslovou praxi a kvalifikační zkoušku 3. způsob certifikace a recertifikac

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe