ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106)

Conformity assessment - Vocabulary and general principles

Automatische name übersetzung:

Konformitätsbewertung - Begriffe und Grundprinzipien.NORM herausgegeben am 1.3.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.90 ohne MWS
11.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO/IEC 17000
Zeichen: 010106
Katalog-Nummer: 72379
Ausgabedatum normen: 1.3.2005
SKU: NS-163617
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106):

Norma ČSN EN ISO/IEC 17000 stanovuje všeobecné termíny a definice vztahující se k posuzování shody včetně termínů a definic vztahujících se k akreditaci orgánů posuzujících shodu a k použití posuzování shody k usnadnění obchodu. Popis funkčního přístupu k posuzování shody (součást Přílohy A) je vhodný jako další podpora porozumění mezi uživateli posuzování shody pro regulovanou i neregulovanou oblast, orgány posuzujícími shodu a jejich akreditačními orgány. Tato norma obsahuje pouze ty termíny a definice, kde by definovaný pojem mohl být nesrozumitelný z pohledu všeobecného jazykového použití takového termínu, nebo termíny a definice, kde jsou existující normativní definice nepoužitelné

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe