ČSN ETSI EN 303979-V1.1.1 (876054)

Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised EN for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Automatische name übersetzung:

Satellitenbodenstationen und Systeme (SES) - Harmonisierte EN für Erdfunkstellen an beweglichen Plattformen (ESOMP) Übertragung auf Satelliten, die in nicht-geostationären Umlaufbahn in den Frequenzbändern 27,5 GHz bis 29,1 GHz und 29,5 GHz bis 30, 0 GHz mit wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der R & TTE. (Im Englischen ist der Textteil des Ausdrucks).NORM herausgegeben am 1.1.2016


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis24.00 ohne MWS
24.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ETSI EN 303979-V1.1.1
Zeichen: 876054
Katalog-Nummer: 98925
Ausgabedatum normen: 1.1.2016
SKU: NS-623816
Zahl der Seiten: 72
Gewicht ca.: 216 g (0.48 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Satellite

Die Annotation des Normtextes ČSN ETSI EN 303979-V1.1.1 (876054):

V1.1.1 Tento dokument platí pro pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), které mají tyto vlastnosti: - ESOMP je navržena jak pro mobilní, tak i pro stacionární provoz. - ESOMP pracuje na různých pohyblivých platformách, jako jsou vlaky, námořní plavidla, letadla a další dopravní prostředky a může být proto vystavena občasným rušením a přerušením družicového spoje. - ESOMP pracuje jako součást družicové sítě (například hvězdicové, smyčkové nebo mezi dvěma body) používané pro distribuci a/nebo výměnu informací. - ESOMP je tvořena všemi zařízeními, elektrickými a mechanickými, od antény samotné až po rozhraní s jinými komunikačními zařízeními na pohyblivé platformě. - ESOMP vysílá v kmitočtovém pásmu 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz a přijímá v kmitočtovém pásmu 17,30 GHz až 20,20 GHz. - ESOMP používá lineární nebo kruhovou polarizaci, pracuje prostřednictvím negeostacionárních družic, je navržena pro provoz bez obsluhy a je řízena a sledována prostředkem řízení sítě (NCF). Tento dokument platí pro ESOMP s jejími přidruženými zařízeními a různými telekomunikačními vstupy/výstupy. Tento dokument je určen k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/ES (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k tomuto dokumentu mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti tohoto dokumentu i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souladu se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.