ČSN IEC 61163-2 (010648)

Reliability stress screening - Part 2: Electronic components

Automatische name übersetzung:

Sortieren von Stress für verbesserte Zuverlässigkeit - Teil 2: Elektronische Bauelemente.NORM herausgegeben am 1.12.1999


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.40 ohne MWS
12.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN IEC 61163-2
Zeichen: 010648
Katalog-Nummer: 57892
Ausgabedatum normen: 1.12.1999
SKU: NS-175600
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN IEC 61163-2 (010648):

V této části normy IEC 61163 se poskytuje směrnice pro metody a postupy třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti elektronických součástek. V důsledku rychlého vývoje v elektronickém průmyslu tato norma není a ani nemůže být vyčerpávající. Tato norma je určena k použití pro: a) výrobce součástek jako směrnice; b) uživatele součástek jako směrnice pro dohodnutí s výrobci součástek o požadavcích na třídění namáháním nebo pro plánování procesu třídění namáháním u uživatele kvůli požadavkům na bezporuchovost; c) smluvní subdodavatele, kteří poskytují třídění namáháním jako službu. Tato norma není určena k tomu, aby poskytovala zkušební plány pro specifické elektronické součástky nebo pro dodávání certifikátů o shodě dávek součástek

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe