Die norm ČSN ISO 10005 (010332)

Quality management systems - Guidelines for quality plans

Automatische Übersetzung:

Qualitätsmanagementsysteme - Leitfaden für Qualitätspläne.NORM herausgegeben am 1.6.2006


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (13.30 EUR)

13.30
14.60


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10005
Zeichen: 010332
Katalog-Nummer: 75896
Ausgabedatum normen: 1.6.2006
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Quality management and quality assurance

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10005 (010332):

Tato mezinárodní norma poskytuje směrnice pro vypracování, přezkoumávání, přijímání, uplatňování a revidování plánů kvality. Může být použita, ať již organizace má nebo nemá systém managementu kvality podle ISO 9001. Tato mezinárodní norma se vztahuje na plány kvality pro proces, produkt, projekt nebo smlouvu, pro jakoukoli kategorii produktů (hardware, software, zpracované materiály a služby) a jakékoli odvětví. Je zaměřena především na realizaci produktu a není pokynem pro plánování systému managementu kvality organizace. Tato mezinárodní norma je instruktivním dokumentem a není určena k použití pro účely certifikace nebo registrace.

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe