ČSN ISO 10008 (010343)

Quality management - Customer satisfaction - Guidance for business-to-consumer electronic commerce transactions

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.10 ohne MWS
17.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10008
Zeichen: 010343
Katalog-Nummer: 515969
Ausgabedatum normen: 1.1.2023
SKU: NS-1098018
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Quality management and quality assurance

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10008 (010343):

Tento dokument poskytuje návod pro plánování, navrhování, vývoj, zavádění, udržování a zlepšování efektivního a účinného systému transakcí elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem (B2C ECT) v rámci organizace. Dokument je použitelný pro jakoukoli organizaci, která se zabývá nebo plánuje zapojit se do B2C ECT, bez ohledu na velikost, typ a činnost. Tento dokument se zaměřuje na organizace, které přímo nabízejí a poskytují produkty a služby spotřebitelům. Tento dokument si klade za cíl umožnit organizacím vytvořit spravedlivý, efektivní, účinný, transparentní a bezpečný systém B2C ECT, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v B2C ECT a vzrostla spokojenost spotřebitelů. Je zaměřen na B2C ECT týkající se spotřebitelů jako podmnožiny zákazníků. Návod uvedený v tomto dokumentu může doplňovat systém managementu kvality organizace

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.