ČSN ISO 10014 (010335)

Quality management systems - Managing an organization for quality results - Guidance for realizing financial and economic benefits

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.10 ohne MWS
14.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10014
Zeichen: 010335
Katalog-Nummer: 513864
Ausgabedatum normen: 1.12.2021
SKU: NS-1043066
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Quality management and quality assurance

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10014 (010335):

Tento dokument poskytuje směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů použitím shora dolů strukturovaného přístupu k dosahování finančních a ekonomických přínosů. Strukturovaný přístup používá zásady managementu kvality a systém managementu kvality popsaný v řadě norem systémů managementu ISO 9001 s cílem: a) monitorovat a řídit trendy klíčových metrik výkonnosti; b) provádět opatření ke zlepšování založená na sledovaných metrikách. Tento dokument je specificky zaměřen na vrcholové vedení organizace. Tento dokument je použitelný v jakékoli organizaci, ať působí ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru, bez ohledu na model fungování, výnosy, počet pracovníků, diverzitu nabízených produktů a služeb, kulturu organizace, složitost procesů, umístění a počet provozů. Tento dokument doplňuje ISO 9001:2015 a ISO 9004:2018 ohledně zvyšování výkonnosti a poskytuje příklady dosažitelných přínosů používání konceptů obsažených v těchto normách. Tento dokument identifikuje související praktické metody a nástroje managementu pomáhající dosahování těchto přínosůCookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.