ČSN ISO 10015 (010337)

Quality management - Guidelines for training

Automatische name übersetzung:

Qualitätsmanagement - Leitfaden für die Ausbildung.NORM herausgegeben am 1.1.2001


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.90 ohne MWS
11.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10015
Zeichen: 010337
Katalog-Nummer: 60764
Ausgabedatum normen: 1.1.2001
SKU: NS-177094
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Quality management and quality assurance

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10015 (010337):

Tato norma poskytuje směrnice napomáhající organizacím a jejím pracovníkům při řešení otázek vztahujících se k výcviku. Úlohou této normy je poskytnout návod, který může napomoci organizaci identifikovat a analyzovat potřeby výcviku, navrhnout a naplánovat výcvik, poskytnout výcvik, vyhodnotit závěry z výcviku a monitorovat a zlepšovat proces výcviku, aby dosáhla svých cílů. V normě je zdůrazněn podíl výcviku na neustálém zlepšování. Norma má napomoci organizacím, aby se jejich výcvik stal efektivnější a účinnější investicí. Norma platí pro všechny typy organizací, není však určena k použití ve smlouvách, předpisech ani pro účely certifikace

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe