ČSN ISO 10019 (010338)

Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services

Automatische name übersetzung:

Richtlinien für die Auswahl von Beratern im Bereich Qualitätsmanagement und die Nutzung ihrer Dienstleistungen.NORM herausgegeben am 1.9.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.90 ohne MWS
11.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10019
Zeichen: 010338
Katalog-Nummer: 73971
Ausgabedatum normen: 1.9.2005
SKU: NS-177095
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10019 (010338):

Tato mezinárodní norma poskytuje návod k výběru poradců pro systém managementu kvality a k využívání jejich služeb. Účelem této mezinárodní normy je pomoci organizacím při výběru poradce v systému managementu kvality. Norma uvádí návod k procesu hodnocení odborné způsobilosti poradce v systému managementu kvality a dává jistotu, že potřeby a očekávání organizace z hlediska služeb poradce budou splněny. Tato mezinárodní norma není určena k použití pro účely certifikace. Tato mezinárodní norma se týká realizace systému managementu kvality, ale současně by mohla být po určité úpravě používána i při realizaci jakýchkoli dalších systémů managementu.

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe