Die Norm ČSN ISO 10754 1.7.1998 Ansicht

ČSN ISO 10754 (010150)

Information and documentation - Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange

Automatische name übersetzung:

Information und Dokumentation - Erweiterung des codierten Zeichensatz Kyrillisch für bibliographische Informationsaustausch in nicht-slawischen Sprachen (Text-Standards ist ein Teil der Kopie).NORM herausgegeben am 1.7.1998


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis2.10 ohne MWS
2.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10754
Zeichen: 010150
Katalog-Nummer: 52371
Ausgabedatum normen: 1.7.1998
SKU: NS-177380
Zahl der Seiten: 4
Gewicht ca.: 12 g (0.03 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Character sets and information coding

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10754 (010150):

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 93 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schema a popis každého grafického znaku, jeho použití a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tento soubor znaků spolu se znaky základního souboru, který je registrován pod číslem 37 v mezinárodním ISO registru, vytváří soubor znaků pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací v kyrilici dále uvedených neslovanských jazyků.

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe