ČSN ISO 10813-1 (011467)

Vibration generating machines - Guidance for selection - Part 1: Equipment for environmental testing

Automatische name übersetzung:

Generatoren Vibrationen - Leitfaden für die Auswahl - Teil 1: Anlagen zur Umweltprüfung.NORM herausgegeben am 1.10.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.50 ohne MWS
12.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10813-1
Zeichen: 011467
Katalog-Nummer: 74142
Ausgabedatum normen: 1.10.2005
SKU: NS-177402
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10813-1 (011467):

Vybrat vhodný systém pro generování vibrací je naléhavým problémem, pokud je to nezbytné pro určitou zkoušku, při nákupu nového zkušebního zařízení nebo při modernizaci již existujícího zařízení nebo při volbě mezi zařízeními, která jsou navržená zkušební laboratoří, nebo i tehdy, když samotná laboratoř nabízí své služby pro provedení takové zkoušky. Problém, jako je tento, může být vyřešen celkem snadno, pokud je současně uvážena řada faktorů: - typ zkoušky, která má být provedena (zkoušení vlivu prostředí, normální a/nebo zrychlené, dynamické strukturní zkoušky, diagnostika, kalibrace atd.); - požadavky, které mají být splněny; - zkušební podmínky (jeden režim vibrací nebo kombinace vibrací, jedna vibrační zkouška nebo kombinovaná zkouška, například dynamická a klimatická zkouška); - objekty, které mají být zkoušeny. ČSN ISO 10813-1 se zabývá pouze zařízením, které má být použito při zkoušení vlivu prostředí a těmi postupy pro výběr, které jsou převládající pro splnění požadavků této zkoušky. Avšak uživatel má mít na paměti, že specifické podmínky zkoušky a specifický předmět, který má být zkoušen, mohou významně ovlivnit výběr. Tedy buzení zkušebního vzorku v klimatické komoře klade omezení na rozhraní generátoru vibrací a zkušební vzorek, který je rozměrný nebo má složitý tvar, mající řadu rezonancí ve všech směrech, vyžaduje použití většího zařízení než je to, které je specifikováno pro postupy v této části ČSN ISO 10813, ve kterých se předpokládá, že buzení bude aplikováno na tuhé těleso o stejné hmotnosti. Naneštěstí takové aspekty nemohou být snadno formalizovány a proto nejsou pokryty touto částí ČSN ISO 10813. Pokud se očekává, že se zařízení použije pro zkoušky různých typů, mají se při výběru uvážit všechny možné aplikace. V následujících částech ISO 10813 bude pojednán problém případu, kdy je pořizován generátor vibrací, který má být použit jak při zkoušení vlivu prostředí, tak při dynamickém strukturním zkoušení. V této části ČSN ISO 10813 se předpokládá, že vybraný systém bude schopen budit zkoušený předmět až po specifikovanou hladinu. Aby bylo generováno buzení bez nežádoucího pohybu, má být použit vhodný řídicí systém. Výběr řídicího systému bude uvážen v další mezinárodní normě. Je nutné zdůraznit, že systémy pro generování vibrací jsou složité stroje, takže správný výběr vždy vyžaduje určitou úroveň technického vyhodnocení. V důsledku toho se může zákazník při výběru zařízení pro vibrační zkoušku obrátit o pomoc ke třetí straně. V takovém případě tato část ČSN ISO 10813 může napomoci zákazníkovi při zjištění, zda je řešení navržené třetí stranou akceptovatelné nebo ne. Konstruktéři a výrobci mohou rovněž použít tuto část ČSN ISO 10813 pro vyhodnocení tržního prostředí

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.