ČSN ISO 10816-3 (011412)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 3: Industrielle Maschinen mit einer Nennleistung über 15 kW und Nenndrehzahlen zwischen 120 1 / min und 15 000 1 / min, wenn in situ gemessen.NORM herausgegeben am 1.2.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.50 ohne MWS
8.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10816-3
Zeichen: 011412
Katalog-Nummer: 85057
Ausgabedatum normen: 1.2.2010
SKU: NS-177411
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10816-3 (011412):

Tato část ISO 10816 uvádí kritéria pro posouzení úrovní vibrací, když jsou měření prováděna in situ. Specifikovaná kritéria platí pro soustrojí, která mají výkon nad 15 kW a provozní otáčky mezi 120 1/min a 15 000 1/min. Soustrojí pokrytá touto částí ISO 10816 zahrnují: parní turbíny s výkonem až do 50 MW; parní turbosoustrojí s výkonem vyšším než 50 MW a otáčkami pod 1 500 1/min nebo nad 3 600 1/min (která nepatří do ISO 10816-2); rotační kompresory; průmyslové plynové turbíny s výkonem až do 3 MW; generátory; elektrické motory jakéhokoliv typu; dmýchadla nebo ventilátory. Tato část ISO 10816 se nevztahuje na následující strojní zařízení: - soustrojí tvořené parní turbínou a generátorem na pozemních základech s výkonem nad 50 MW a otáčkami 1 500 1/min, 1 800 1/min, 3 000 1/min nebo 3 600 1/min (viz ISO 10816-2); soustrojí s plynovou turbínou s výkonem nad 3 MW (viz ISO 10816-4); soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích (viz ISO 10816-5); stroje spojené se stroji s vratným pohybem (viz ISO 10816-6); odstředivá čerpadla s integrovanými elektrickými motory, tj. pokud je oběžné kolo připevněno přímo na hřídel motoru nebo je k němu pevně uchyceno (viz ISO 10816-7); rotační objemové kompresory (např. šroubové kompresory); kompresory s vratným pohybem; čerpadla s vratným pohybem; ponorné motory-čerpadla; větrné turbíny. Kritéria uvedená v této části ISO 10816 platí pro měření širokopásmových vibrací in situ na ložiskách, ložiskových stojanech nebo tělesech strojů za ustálených provozních podmínek v rozsahu jmenovitých provozních otáček. Vztahují se jak na přejímací zkoušky, tak na provozní monitorování. Kritéria hodnocení uvedená v této části ISO 10816 jsou navržena tak, aby se vztahovala jak na trvalé, tak přerušované monitorování stavů. Tato část ISO 10816 zahrnuje stroje, které mohou mít ozubená soukolí nebo valivá ložiska, ale nevztahuje se na diagnostické hodnocení stavu těchto soukolí nebo ložisek. Kritéria platí jen pro vibrace vytvářené samotným soustrojím a ne pro vibrace přenášené na soustrojí z vnějších zdrojů. Norma obsahuje jednu normativní přílohu

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 10816-3:2010/Amd.1 (011412) Änderung

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15000 1/min při měření in situ.

Änderung herausgegeben am 1.5.2018

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.60 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.60


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.