ČSN ISO 10816-4 (011412)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 4: Gasturbinensätze mit Gleitlagern an.NORM herausgegeben am 1.7.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.80 ohne MWS
7.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10816-4
Zeichen: 011412
Katalog-Nummer: 86395
Ausgabedatum normen: 1.7.2010
SKU: NS-177413
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10816-4 (011412):

Tato část ISO 10816 uvádí ustanovení pro hodnocení mohutnosti širokopásmových vibrací in situ při radiálních měřeních (tj. v příčném směru) vůči ose hřídele na všech hlavních ložiskových skříních nebo stojanech a v axiálním směru na axiálních ložiskách. Tato ustanovení jsou pro: - vibrace za běžných ustálených provozních podmínek; - vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu nebo doběhu, počátečního zatěžování a při změnách zatížení; - změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu. Tato část ISO 10816 platí pro soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách, pro těžký provoz, použitá v aplikacích pro elektrické a mechanické pohony, s výkonem nad 3 MW a s rozsahem provozních otáček při zatížení mezi 3 000 1/min a 30 000 1/min. To zahrnuje plynové turbíny připojené k jiným rotačním strojům buď přímo, nebo přes převodovku. V některých případech tato část ISO 10816 není použitelná pro hodnocení vibrací připojeného zařízení (viz seznam výjimek v tomto článku). Tato část ISO 10816 není použitelná pro: a) plynové turbíny odvozené z leteckých motorů (včetně plynových turbín s dynamickými vlastnostmi, které jsou podobné těmto odvozeninám); b) plynové turbíny s výkonem menším nebo rovným 3 MW (viz ISO 10816-3); c) čerpadla poháněná plynovou turbínou (viz ISO 10816-7); d) připojené parní turbíny a/nebo generátory s výkonem menším než nebo rovným 50 MW (viz ISO 10816-3); e) připojené parní turbíny a/nebo generátory s výkonem větším než 50 MW (viz ISO 10816-2); f) synchronizační spojky, které připojují plynovou turbínu k parní turbíně nebo generátoru (viz ISO 10816-2); g) připojené kompresory (viz ISO 10816-3); h) vibrace převodovek (viz tato kapitola); i) vibrace valivých ložisek. Tato část ISO 10816 je použitelná pro jiné poháněné zařízení, které není uvedeno v seznamu výjimek. Tato část ISO 10816 je použitelná pro stroje, které mohou být připojeny k převodovce, ale netýká se hodnocení stavu vibrací těchto převodovek. Pro hodnocení stavu vibrací převodovek jsou požadovány zvláštní metody, které jsou mimo rozsah této části ISO 10816. Stanovené numerické hodnoty nejsou určeny k tomu, aby sloužily jako jediný základ při hodnocení mohutnosti vibrací. U soustrojí s plynovou turbínou se také běžně posuzují vibrace na základě měření na rotujících hřídelích. Požadavky na taková měření vibrací viz ISO 7919-1 a ISO 7919-4

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 10816-4:2010/Amd.1 (011412) Änderung

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách.

Änderung herausgegeben am 1.5.2018

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.20


AUF LAGER

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe