ČSN ISO 10816-8 (011412)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 8: Reciprocating compressor systems

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 8: Die Kolbenkompressoren.NORM herausgegeben am 1.12.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.70 ohne MWS
12.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10816-8
Zeichen: 011412
Katalog-Nummer: 96381
Ausgabedatum normen: 1.12.2014
SKU: NS-177417
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10816-8 (011412):

Tato část ISO 10816 stanovuje postupy a pokyny pro měření a klasifikaci vibrací systémů pístových kompresorů. Hodnoty vibrací jsou stanoveny primárně pro klasifikaci vibrací systému kompresoru a pro vyloučení problémů s únavou částí systému pístového kompresoru, tj. základu, kompresoru, tlumičů, potrubí a pomocného zařízení připevněného na systém kompresoru. Tato část ISO 10816 platí pro pístové kompresory, které jsou připevněny na tuhých základech a mají typické jmenovité otáčky v rozsahu od 120 r/min do a včetně 1 800 r/min. Uvedená obecná kritéria hodnocení se vztahují k provozním měřením. Kritéria se také používají pro zaručení, že vibrace stroje nepříznivě neovlivňují zařízení, které je připevněno přímo na stroji, například tlumiče pulzací a potrubní systém. Stroje pohánějící pístový kompresor se však hodnotí v souladu s příslušnou částí ISO 10816 nebo jiných příslušných norem a podle klasifikace pro zamýšlený úkol. Hnací mechanizmy nejsou zahrnuty v této části ISO 10816. Uznává se, že kritéria hodnocení mohou mít pouze omezenou aplikaci při uvážení vlivů na vnitřní komponenty stroje, například je málo pravděpodobné, že problémy související s ventily, písty a pístními kroužky mohou být v těchto měřeních detekovány. Zjištění takových problémů může vyžadovat výzkumné diagnostické metody, které jsou mimo rozsah této části ISO 10816

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe