Die norm ČSN ISO 11342 (011409)

Mechanical vibration - Methods and criteria for mechanical balancing of flexible rotors

Automatische Übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Verfahren und Kriterien für den Ausgleich von flexiblen Rotoren.NORM herausgegeben am 1.1.2000


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (13.30 EUR)

13.30
14.60


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 11342
Zeichen: 011409
Katalog-Nummer: 58056
Ausgabedatum normen: 1.1.2000
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Balancing and balancing machines

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 11342 (011409):

Tato mezinárodní norma uvádí typické konfigurace pružných rotorů v souladu s jejich vlastnostmi a požadavky na vyvažování, popisuje vyvažovací postupy, určuje metody stanovení zbytkového nevývažku a uvádí návod na kritéria jakosti vyvážení. Tato mezinárodní norma může být také použitelná jako podklad pro složitější zkoumání, např. je-li nutné přesnější určení požadované jakosti vyvážení. Jestliže budou respektovány stanovené výrobní metody a meze nevyváženosti, lze očekávat uspokojivé provozní podmínky. Tato mezinárodní norma není určena k tomu, aby sloužila jako přejímací podmínky pro jakýkoli rotor, ale spíše, aby dávala návod, jak se vyhnout hrubým omylům a/nebo zbytečně omezujícím požadavkům. Případy rezonancí konstrukcí a jejich úprav nejsou obsahem této mezinárodní normy. Uváděné metody a kritéria jsou výsledkem zkušeností získaných z provozu běžných průmyslových strojů. Nemusí být přímo použitelné u speciálních zařízení nebo za neobvyklých okolností. Proto se mohou vyskytnout případy, kdy může dojít k odchylkám od této mezinárodní normy1).

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN ISO 11342:2000/Oprava1 (011409) Korrektur

Vibrace - Metody a kritéria vyvažování pružných rotorů.

Korrektur herausgegeben am 1.9.2000

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.