Die norm ČSN ISO 11799 (010169)

Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials

Automatische Übersetzung:

Information und Dokumentation - Speicherbedarf für Archiv- und Bibliotheksbestände.



NORM herausgegeben am 1.2.2006


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (6.80 EUR)

6.80
7.50


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 11799
Zeichen: 010169
Katalog-Nummer: 75160
Ausgabedatum normen: 1.2.2006
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Information sciences

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 11799 (010169):

Tato mezinárodní norma stanoví charakteristiky univerzálních depozitářů užívaných pro dlouhodobé uložení archivních a knihovních materiálů. Zabývá se umístěním a konstrukcí budov a instalacemi a vybavením, které mají být používány. Vztahuje se na všechny archivní a knihovní materiály, které jsou uloženy v univerzálních depozitářích, kde mohou být společně uložena různá média. Nezabývá se zvláštními požadavky na dlouhodobé ukládání dokumentů, které nejsou plně nebo z části vyrobeny z papíru, jako jsou pergamen nebo velín, fotografické dokumenty anebo strojově čitelné dokumenty

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe