Die Norm ČSN ISO 11822 1.7.1998 Ansicht

ČSN ISO 11822 (010151)

Information and documentation - Extension of the Arabic alphabet coded character set for bibliographic information interchange

Automatische name übersetzung:

Information und Dokumentation - Erweiterung des codierten Zeichensatz des arabischen Alphabets für bibliographische Informationsaustausch (Text-Standards ist ein Teil der Kopie).NORM herausgegeben am 1.7.1998


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis1.20 ohne MWS
1.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 11822
Zeichen: 010151
Katalog-Nummer: 52370
Ausgabedatum normen: 1.7.1998
SKU: NS-177561
Zahl der Seiten: 2
Gewicht ca.: 6 g (0.01 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Character sets and information coding

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 11822 (010151):

Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 90 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schéma a popis kódu, grafickou formu a název. Zahrnuty jsou také vysvětlující poznámky. Soubor znaků je prvotně určen pro výměnu informací mezi systémy, které údaje zpracovávají a mezi systémy pro přenos zpráv. Tento soubor znaků spolu se znaky mezinárodní doporučené verze ISO 9036, vytváří soubor znaků v arabštině pro mezinárodní výměnu bibliografických citací včetně jejich anotací. Soubor lze použít v 7-bitovém nebo 8-bitovém prostředí podle normy ISO/IEC 2022. Tento soubor znaků ve spojení se znaky z ISO 9036 (viz příloha A) je určen pro informace v následujících jazycích: jazyk adighe, arabský, avarský, baluči, berberský, kopský, jazyk dargwa, jazyk farsi, jazyk hausa, kašmírský, kirgizský, kurdský, jazyk lahnda, jazyk lak, malajský, jazyk moplah, jazyk pushto, jazyk sindhi, turecký, jazyk uighur, jazyk urdu. Grafická prezentace znaků definovaných v této mezinárodní normě je uvedena pouze v separované formě. Zvláštní tvary počátečních písmen, uprostřed slova nebo na konci a taktéž zvláštní formy objevující se v ligatuře, nejsou předmětem této mezinárodní normy.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.