ČSN ISO 1328-1 (014682)

Cylindrical gears - ISO system of flank tolerance classification - Part 1: Definitions and allowable values of deviations relevant to flanks of gear teeth

Automatische name übersetzung:

Stirnräder - ISO System der Genauigkeit - Teil 1: Definitionen und Toleranzen in Bezug auf die übereinstimm Flanken der Zahnradzähne.NORM herausgegeben am 1.7.2015


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis22.70 ohne MWS
22.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 1328-1
Zeichen: 014682
Katalog-Nummer: 97044
Ausgabedatum normen: 1.7.2015
SKU: NS-609538
Zahl der Seiten: 68
Gewicht ca.: 204 g (0.45 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Gears

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 1328-1 (014682):

Tato část ISO 1328 ustavuje klasifikační systém mezních úchylek vzhledem k výrobě a posuzování shody boků zubu jednotlivých čelních kol s evolventním ozubením. Specifikuje definice pro termíny mezní úchylky boku ozubeného kola, strukturu systému stupňů přesnosti boku a jejich přípustné hodnoty. Tato část ISO 1328 poskytuje ve vzájemném vztahu mezi výrobci ozubených kol a prodejci ozubených kol jednotné mezní úchylky. Je stanoveno 11 stupňů přesnosti boku, očíslovány jsou od 1 až do 11, v pořadí narůstajících mezních úchylek. Rovnice pro mezní úchylky jsou uvedeny v 5.3. Tyto mezní úchylky jsou použitelné v následujících rozsazích: 5 <= z <= 1 000 5 mm <= d <= 15 000 mm 0,5 mm <= mn <= 70 mm 4 mm <= b <= 1 200 mm ß <= 45° kde d je referenční průměr; mn je normálný modul; b je šířka ozubení (axiální); z je počet zubů; ß je úhel sklonu zubu. Pro povinné a povinně volitelné měřicí metody viz kapitolu 4. Konstrukce ozubených kol je mimo předmět normy této části ISO 1328. V této části ISO 1328 není zahrnuta textura povrchu. Informace o textuře povrchu viz ISO/TR 10064-4

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.