Die norm ČSN ISO 13373-2 (011440)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 2: Processing, analysis and presentation of vibration data

Automatische Übersetzung:

Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Schwingungszustandsüberwachung - Teil 2: Herstellung, Darstellung und Analyse der Schwingungsdaten.NORM herausgegeben am 1.8.2006


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (10.70 EUR)

10.70
11.80


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 13373-2
Zeichen: 011440
Katalog-Nummer: 76288
Ausgabedatum normen: 1.8.2006
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 13373-2 (011440):

Norma ČSN ISO 13373-2 uvádí postupy pro zpracování a prezentaci vibračních dat a pro analýzu vibračních charakteristik za účelem monitorování stavu vibrací rotačních strojů a pro provedení odpovídající diagnostiky. Pro různé aplikace jsou popsány různé metody. Jsou zahrnuty metody pro zvýraznění signálu a metody pro analýzu, které se používají pro zkoumání určitého dynamického jevu u strojů. Mnoho z těchto metod lze aplikovat na jiné typy strojů, včetně strojů s vratným pohybem. Rovněž jsou uvedeny příklady formátů pro grafické znázornění parametrů, které se obvykle používají pro účely hodnocení a pro diagnostiku. ČSN ISO 13373-2 je v zásadě rozdělena na dva základní přístupy při analýze vibračních signálů: na časovou oblast a na frekvenční oblast. Jsou rovněž zahrnuty některé přístupy, použité pro zpřesnění výsledků diagnózy, založené na změně provozních podmínek. ČSN ISO 13373-2 zahrnuje pouze nejobvykleji používané metody pro monitorování stavu vibrací, pro analýzu a diagnostiku strojů. Existuje mnoho jiných metod, používaných pro stanovení chování strojů, které se používají při podrobnější dynamické analýze a při diagnostických výzkumech, které jsou mimo rámec normálního monitorování stavu strojů. Podrobný popis těchto metod není předmětem této části ČSN ISO 13373, ale některé z těchto moderních speciálních metod jsou uvedeny v seznamu v kapitole 5 jako dodatečná informace. Pro určité typy a velikosti strojů poskytují řady mezinárodních norem ISO 7919 a ISO 10816 návod pro aplikaci hodnot velikosti širokopásmových vibrací při monitorování stavu strojů a další dokumenty, jako jsou VDI 3839 a VDI 3841 dávají další informace o specifických problémech strojů, které lze detekovat při provádění vibrační diagnostiky

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe