ČSN ISO 13373-5 (011440)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 5: Diagnostic techniques for fans and blowers

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.00 ohne MWS
12.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 13373-5
Zeichen: 011440
Katalog-Nummer: 512047
Ausgabedatum normen: 1.4.2021
SKU: NS-1021037
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 13373-5 (011440):

Tento dokument vysvětluje specifické postupy, které mají být uváženy při provádění vibrační diagnostiky různých typů ventilátorů a dmychadel. Tento dokument je určen pro použití diagnostiky při monitorování stavu, inženýry a techniky a poskytuje praktický metodický přístup k určení diagnózy závady na základě vibrací. Kromě toho uvádí řadu příkladů pro různé typy strojů a komponent a jim přidružené symptomy závad. Přístup, který je uveden v tomto dokumentu, je založen na ustavených dobrých praktikách, které sestavili zkušení uživatelé, i když se uznává, že mohou existovat jiné přístupy. Doporučené činnosti pro určitou diagnózu závisí na jednotlivých okolnostech, stupni spolehlivosti diagnózy závady (například stejná diagnóza pro tento stroj byla provedena správně již dříve), na zkušenosti diagnostika, na typu závady a její závažnosti a také na bezpečnosti a komerčních úvahách. Proto není možné a ani není cílem tohoto dokumentu doporučit činnosti pro všechny situace

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe