ČSN ISO 13374-1 (011442)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation - Part 1: General guidelines

Automatische name übersetzung:

Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Datenverarbeitung, Kommunikation und Präsentation - Teil 1: Allgemeine Richtlinien.NORM herausgegeben am 1.1.2004


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.10 ohne MWS
8.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 13374-1
Zeichen: 011442
Katalog-Nummer: 69236
Ausgabedatum normen: 1.1.2004
SKU: NS-177702
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 13374-1 (011442):

Různé softwarové produkty vytvořené pro monitorování stavu a diagnostiku strojů, které jsou v současnosti používány, si nemohou snadno vyměňovat data nebo pracovat způsobem "instaluj a pracuj" bez velkého úsilí na integraci. Proto je obtížné integrovat systémy a poskytovat uživatelům sjednocený pohled na stav strojů. Záměrem ISO 13374 je poskytnout základní požadavky na specifikace otevřených softwarových produktů, které umožní, aby data a informace z monitorování stavu strojů byly zpracovány, předávány a zobrazeny různými programovými balíky bez použití protokolů, které jsou specifické pro různé platformy nebo jsou specifické pro dané technické vybavení.

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe