ČSN ISO 13448-2 (010281)

Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) - Part 2: Coordinated single sampling plans for acceptance sampling by attributes

Automatische name übersetzung:

Statistische Stichproben auf der Grundlage des Prinzips der Zuteilung Prioritäten (APP) - Teil 2: Koordinierte einzigen Stichprobenpläne für die Probenahme von Attributen.NORM herausgegeben am 1.9.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis18.60 ohne MWS
18.60

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 13448-2
Zeichen: 010281
Katalog-Nummer: 74047
Ausgabedatum normen: 1.9.2005
SKU: NS-177717
Zahl der Seiten: 52
Gewicht ca.: 156 g (0.34 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 13448-2 (010281):

stanovuje přejímací plány jedním výběrem pro dávky kontrolované metodou srovnáváním. Všechny subjektivní a objektivní informace o způsobilosti dodavatele poskytnout požadovanou jakost včetně jakékoliv certifikace systému řízení jakosti podle ISO 9001 nebo rovnocenné normy, mohou být vzaty v úvahu odběratelem nebo třetí stranou při rozhodování o jeho přejímacím plánu, dovolujícím například při příznivé informaci menší rozsahy výběrů. ČSN ISO 13448-2 je použitelná také v případě, kdy jsou na tutéž dávku aplikovány po sobě jdoucí výběrové kontroly různými stranami (tj. výrobcem, odběratelem a/nebo třetí stranou), přičemž jednotlivým stranám je umožněna nezávislá volba přejímacího plánu; vyžaduje se pouze koordinace těchto přejímacích plánů vzhledem k určitým specifickým požadavkům jako je riziko odběratele nebo riziko dodavatele. Tento přístup umožňuje každé straně organizovat kontrolu v souladu s vlastními možnostmi a výrazně snížit riziko, že různé strany získají protichůdné výsledky následkem variability vznikající při odběru vzorků.

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe