ČSN ISO 13528 (010248)

Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis30.30 ohne MWS
30.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 13528
Zeichen: 010248
Katalog-Nummer: 518502
Ausgabedatum normen: 1.12.2023
SKU: NS-1159582
Zahl der Seiten: 90
Gewicht ca.: 301 g (0.66 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 13528 (010248):

Tento dokument poskytuje detailní popis statistických metod poskytovatelům zkoušení způsobilosti, aby mohli navrhovat programy zkoušení způsobilosti a analyzovat data z těchto programů. Poskytuje též doporučení pro interpretaci dat zkoušení způsobilosti účastníky takových programů a akreditačními orgány. Postupy této normy se mohou používat pro doložení, že výsledky měření laboratoří, inspekčních orgánů i jednotlivců splňují kritéria specifikovaná pro přijatelnou výkonnost. Tuto normu lze používat pro zkoušení způsobilosti, kdy výsledky měření představují kvantitativní měření nebo kvalitativní pozorování zkoušených položek. POZNÁMKA - Postupy z této normy lze též použít k hodnocení odborných stanovisek, ve kterých stanovisko nebo nález se uvádí ve formě, která může být objektivně porovnávána s nezávislou referenční hodnotou nebo konvenční statistikou. Například se mohou použít ustanovení této normy, která se vztahují k nominálním (kvalitativním) vlastnostem při třídění položek zkoušky způsobilosti do známých kategorií při kontrole - nebo určení při kontrole, zda položky zkoušky způsobilosti pocházejí či nepocházejí ze stejného společného zdroje - a výsledky klasifikace se porovnávají objektivně

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.