ČSN ISO 14053 (010953)

Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for phased implementation in organizations

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.11.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.50 ohne MWS
13.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 14053
Zeichen: 010953
Katalog-Nummer: 515535
Ausgabedatum normen: 1.11.2022
SKU: NS-1088403
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Environmental economics

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 14053 (010953):

Tento dokument poskytuje praktickou směrnici pro fázovou implementaci nákladového účetnictví materiálových toků. Tato směrnice může pomoci organizacím, včetně malých a středních podniků, zlepšit jejich environmentální výkonnost a materiálovou účinnost. Fázový přístup poskytuje flexibilitu, která organizacím umožňuje rozvíjet nákladové účetnictví materiálových toků jejich vlastním tempem, podle situace, ve které se nacházejí. Výsledné informace mohou organizace motivovat k tomu, aby snížením materiálových ztrát a spotřeby energie hledaly příležitosti k současnému vytváření finančních a environmentálních přínosů. Tento dokument je použitelný pro jakoukoliv organizaci, bez ohledu na to, jak je rozvinutá, charakter jejích činností nebo místa, kde tyto činnosti probíhají. Tento dokument poskytuje pouze základní postupy výpočtu pro analýzu potenciálu úspor prostřednictvím eliminace materiálových ztrát. Podrobné postupy kalkulace nebo informace o technikách zlepšujících materiálovou nebo energetickou účinnost jsou mimo rozsah tohoto dokumentu

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.