ČSN ISO 14560 (010280)

Acceptance sampling procedures by attributes - Specified quality levels in nonconforming items per million

Automatische name übersetzung:

Probenahmeverfahren für die Attributprüfung - Set Qualitätsstufen in fehlerhafter Einheiten pro Million.NORM herausgegeben am 1.3.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.10 ohne MWS
8.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 14560
Zeichen: 010280
Katalog-Nummer: 72616
Ausgabedatum normen: 1.3.2005
SKU: NS-177857
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 14560 (010280):

rozšiřuje přístupy a nástroje použité v dosud vydaných normách ISO věnovaných statistickým přejímkám srovnáváním - jako jsou normy například ISO řady 2859 a ISO 8422 - o novou míru jakosti dávky a to počet neshodných jednotek na milion jednotek. Se zvyšujícími se požadavky na jakost produktů a jejich dávek se tato míra stále častěji objevuje v technických a kontrolních předpisech i ve smlouvách při specifikaci jakosti dávky. V ČSN ISO 14560 jsou podrobně vysvětleny nejen jednotlivé kroky nutné pro aplikaci příslušného přejímacího postupu, ale i použití tabulky přejímacích plánů jedním výběrem indexovaných úrovní mezní jakosti LQL, které umožňují si ověřit splnění požadavků kladených na jakost dávky a vyjádřených právě počtem neshodných na milion jednotek. V přílohách jsou popsány další nástroje, které specifikují například postupy pro vylučování dat při zpracování výsledků, nástin teorie pro odhad potřebného podílu neshodných v příslušném procesu a statistickou teorii použitou pro výpočet přejímacích plánů jedním výběrem shrnutých do tabulky v normě. Všechny výklady jsou doplněny numerickými příklady ilustrujícími výpočetní postupy a aplikaci tabulek a podávajícími interpretaci použitých symbolů a zkratek.

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe