ČSN ISO 14593 (757780)

Water quality - Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium - Method by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace test)

Automatische name übersetzung:

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der vollständigen biologischen Abbaubarkeit organischer Verbindungen im wässrigen Medium - Methode zur Bestimmung von anorganischem Kohlenstoff im verschlossenen Fläschchen (CO2-Headspace-Methode).NORM herausgegeben am 1.3.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.50 ohne MWS
7.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 14593
Zeichen: 757780
Katalog-Nummer: 72418
Ausgabedatum normen: 1.3.2005
SKU: NS-177860
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Examination of biological properties of water

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 14593 (757780):

Tato norma specifikuje metodu hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí stanovením anorganického uhlíku při dané koncentraci mikroorganismů. Metoda je použitelná pro organické látky, které: - jsou rozpustné ve vodě v koncentracích odpovídajících podmínkám zkoušky; - jsou málo rozpustné ve vodě za podmínek zkoušky. V tomto případě bývá nezbytné pro jejich dobrou dispergaci použít zvláštní postupy (viz ISO 10634); - jsou těkavé; - nepůsobí inhibičně na mikroorganismy v koncentracích zvolených pro zkoušku. V této zkoušce se biogenně vznikající anorganický uhlík měří přímo v nádobách takovým způsobem, že rychlost měření se téměř rovná rychlosti mikrobiální produkce

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 14593:2005/Z1 (757780) Änderung

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda).

Änderung herausgegeben am 1.3.2006

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.00


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe