ČSN ISO 14839-5 (011482)

Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 5: Touch-down bearings

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.40 ohne MWS
17.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 14839-5
Zeichen: 011482
Katalog-Nummer: 516807
Ausgabedatum normen: 1.4.2023
SKU: NS-1137421
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 14839-5 (011482):

Tento dokument obsahuje pokyny pro zjištění/stanovení: a) typických uspořádání systémů dosedacích ložisek, která ukazují, z jakých komponent se takové systémy pravděpodobně sestávají a jaké funkce tyto komponenty poskytují; POZNÁMKA - Dosedací ložiska se také nazývají "záložní ložiska", "pomocná ložiska", "zachycovací ložiska" nebo "doběhová ložiska". V tomto dokumentu je výlučně používán termín "dosedací ložiska", jak je definován v ISO 14839-1. b) funkčních požadavků na systémy dosedacích ložisek, takže lze stanovit jasné výkonnostní cíle; c) prvků, které mají být uváženy při návrhu dynamického systému, takže lze optimalizovat dynamiku rotoru, jak pro dosedací ložiska, tak pro aktivní magnetická ložiska (AML); d) faktorů prostředí, které mohou mít významný vliv na výkonnost systému dosedacích ložisek, což umožňuje optimalizaci návrhu celého stroje; e) provozních stavů AML, které mohou umožnit vznik kontaktu v systému dosedacích ložisek, takže lze takové události uvážit jako součást celkového návrhu stroje. Zde se také uvažují způsoby poruchy v systému AML, které mohou umožnit vznik události s kontaktem. To zajišťuje, že specifikace dosedacích ložisek pokrývá všechny provozní požadavky; f) nejobvyklejších způsobů poruchy dosedacího ložiska a typických mechanismů pro zvládnutí těchto událostí; g) typických prvků procesu návrhu systémů dosedacích ložisek, včetně specifikace požadavků na zatížení, procesu volby rozměrů, analytických a simulačních metod použitých při validaci návrhu; h) parametrů, které mají být vzaty v úvahu při návrhu programu zkoušek pro přejímku systému dosedacích ložisek včetně zkušebních podmínek, které mají být specifikovány, a včetně souvisejícího přístrojového vybavení, které má být použito pro zajištění úspěšného provedení zkoušek; i) metod pro monitorování stavu a metod kontroly, které umožní hodnocení stavu dosedacích ložisek v provozu, a když je to nezbytné stanovit, jaké nápravné činnosti mají být provedeny; j) faktorů, které mají být uváženy při návrhu režimu údržby systému dosedacích ložisek, včetně činností, které mají být provedeny po výskytu specifikovaných událostí spolu s jakýmikoliv činnostmi, které mají být provedeny pravidelně; k) faktorů, které mají být uváženy s ohledem na otázky životnosti (například management zastarávání, vyřazení z provozu a likvidace)

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.