ČSN ISO 15638-5 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 5: Generic vehicle information

Automatische name übersetzung:

Intelligente Verkehrssysteme - Ein Rahmen für die gemeinsame Telematikanwendungen für die Regulierung der Lastfahrzeuge (Tarvo) - Teil 5: Allgemeine Fahrzeuginformationen. (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.3.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis32.20 ohne MWS
32.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 15638-5
Zeichen: 018318
Katalog-Nummer: 94985
Ausgabedatum normen: 1.3.2014
SKU: NS-177975
Zahl der Seiten: 120
Gewicht ca.: 391 g (0.86 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 15638-5 (018318):

Tato norma navazuje na základní normu ISO 15638-1 ze souboru 19 norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě. Norma definuje generická základní data o vozidle a základní aplikační data pro služby. Data jsou ukládána ve vnitřním systému ve vozidle (IVS) a odsud přes definované rozhraní přenášena pro účely regulace komerčních nákladních vozidel pomocí TARV. Informace o vozidle jsou poskytovány se dvěma cíli: jednak interně pro kooperativní aplikace v rámci TARV, jednak externě jako součást kooperativních systémů ITS týkajících se jak vozidel, tak infrastruktury. Protože data jsou/budou požadována v zemích podle konkrétních požadavků místní jurisdikce, vozidla provozující mezinárodní dopravu budou muset nabídnout interoperabilní služby vozidla pomocí komunikace s místními systémy včetně sad dat popsaných touto normou. Norma využívá mezinárodně platných číselníků, používá kódování a nabízí popis datových balíčků a jejich agregací. Zároveň popisuje bezpečnostní a zabezpečovací opatření ohledně dat o vozidle a nákladu, a také komunikaci vozidla s jinými stranami pomocí rozhraní

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe