ČSN ISO 16254 (011686)

Acoustics - Measurement of sound emitted by road vehicles of category M and N at standstill and low speed operation - Engineering method

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.9.2017


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.50 ohne MWS
17.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 16254
Zeichen: 011686
Katalog-Nummer: 503257
Ausgabedatum normen: 1.9.2017
SKU: NS-693293
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by means of transport

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 16254 (011686):

Tato mezinárodní norma vychází z ISO 362-1 a stanovuje technickou metodu měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N za provozních podmínek v klidu a jízdy nízkou rychlostí. Podle specifikací se reprodukuje hladina akustického tlaku vytvářená hlavními zdroji zvuku vozidla, které jsou v souladu s provozními podmínkami vozidla v klidu a za jízdy nízkou rychlostí a které jsou důležité pro bezpečnost chodců. Metoda je vytvořena tak, aby vyhovovala požadavkům na jednoduchost, pokud jsou v souladu s reprodukovatelností výsledků při daných podmínkách provozu vozidla. Zkušební metoda vyžaduje akustické prostředí, které je dosažitelné pouze v rozlehlém otevřeném prostoru. Takové podmínky většinou existují při: - měřeních vozidel pro certifikaci podle obecně závazných předpisů; - měřeních během výroby; - měřeních v oficiálních zkušebnách. Výsledky získané touto metodou poskytují objektivní míru zvuku vydávaného za daných zkušebních podmínek. Je nutno uvažovat tu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování, vnímavosti a/nebo schopnosti detekce různých motorových vozidel nebo tříd motorových vozidel v důsledku jejich emise zvuku se jednoduše nevztahují k indikacím zvukoměrného systému. Jelikož obtěžování, vnímavost a/nebo schopnosti detekce jsou velmi úzce spojeny s osobním vnímáním jednotlivce, fyziologickým stavem člověka, kulturou a podmínkami životního prostředí, existují velké rozdíly a tyto termíny nejsou použitelné jako parametry k popisu specifických podmínek vozidla. Namátkové kontroly náhodně vybraných vozidel zřídka probíhají v ideálním akustickém prostředí. Pokud jsou měření prováděna na vozovce v akustickém prostředí, které nesplňuje požadavky stanovené touto mezinárodní normou, mohly by se získané výsledky značně odchylovat od výsledků dosažených za stanovených podmínek. Kromě toho tato mezinárodní norma uvádí technickou metodu měření pro stanovení účinnosti systémů generujících vnější zvuk a to za účelem zprostředkování akustické informace chodcům o provozním stavu vozidla. Tyto informace se uvádějí jako objektivní kritéria, která se v případě systému zdroje vnějšího zvuku týkají hladiny akustického tlaku a frekvenčního obsahu a jejich změn jako funkce rychlosti vozidla. Tato měření tak mohou chodcům zprostředkovat informace o poloze, rychlosti, zrychlení či zpomalení vozidla. Příloha A obsahuje základní informace, považované za důležité při přípravě této mezinárodní normy

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.