ČSN ISO 16792 (013160)

Technical product documentation - Digital product definition data practices

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.5.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis30.30 ohne MWS
30.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 16792
Zeichen: 013160
Katalog-Nummer: 516403
Ausgabedatum normen: 1.5.2023
SKU: NS-1142101
Zahl der Seiten: 90
Gewicht ca.: 301 g (0.66 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 16792 (013160):

Norma ČSN ISO 16792 specifikuje požadavky na zhotovení, revizi a zobrazení digitálních dat definujících produktu, dále označovaných jako datové soubory, a doplňuje stávající normy. Podporuje dvě metody použití: samostatný 3D model a 3D model s 2D výkresy v digitálním formátu. Struktura tohoto dokumentu uvádí požadavky společné pro obě metody, za nimiž následují články, které stanovují další podstatné odlišné požadavky pro každou metodu. Navíc jeho použití ve spojení se systémy pro návrh pomocí počítače (CAD) může pomoci k lepším postupům modelování a anotacím pro CAD a inženýrské obory a také může sloužit jako vodítko pro vývojáře softwaru CAx

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.