ČSN ISO 17267 (018283)

Intelligent transport systems - Navigation systems - Application programming interface (API)

Automatische name übersetzung:

Intelligente Verkehrssysteme (ITS) - Navigationssysteme - Anwendungsprogrammschnittstelle (API). (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.1.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis46.80 ohne MWS
46.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 17267
Zeichen: 018283
Katalog-Nummer: 87521
Ausgabedatum normen: 1.1.2011
SKU: NS-178073
Zahl der Seiten: 156
Gewicht ca.: 499 g (1.10 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 17267 (018283):

Důvodem pro vznik této normy byl velký zájem průmyslu v oblasti ITS standardizovat přístup k datům mapových databází. Díky velkému rozvoji navigací došlo i k vzájemné nekompatibilitě různých navigačních systémů a mapových databází. Standardizací formátu fyzického ukládání dat (PSF) a aplikačního programovacího rozhraní (API) pro navigační systémy lze dosáhnout interoperability mezi navigačními systémy a mapovými databázemi. Cílem této mezinárodní normy je definovat a strukturovat model pro přístup k datům systémů vozidlové navigace a cestovních informací. Norma není omezena na fyzická média a je nezávislá na fyzickém formátu skladování dat. I když je norma primárně zaměřena na zabudované vozidlové systémy, očekává se její využití i jinými aplikacemi, které používají data map v podstatě stejným způsobem. Například ji lze použít klient-server systémy nebo distribuovanými navigačními systémy a lokalizačními službami bez další specializace. Tato mezinárodní norma je specifikací aplikačního programovacího rozhraní (API). Představuje ucelenou specifikaci standardního API pro navigační systémy. Tato mezinárodní norma se zakládá na mezinárodních normách vytvořených ISO/TC 204/WG 3 s nimiž je shodná: - ISO 14825, Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory GDF) - Celková datová specifikace; - ISO 17572 (celý soubor), Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze. Tato mezinárodní norma specifikuje aplikační programové rozhraní (API) pro navigační systémy. Stanoví data, které lze získat z mapové databáze a definuje rozhraní pro přístup k nim. Také stanoví množinu volání funkcí. Rovněž specifikuje návrh API a uvádí příklady určeného použití. Dále obsahuje kritéria pro určení, zda je knihovna pro přístup k datům navržena v souladu s touto mezinárodní normou. Tato norma se vztahuje na tyto funkční kategorie navigačních aplikací: - stavení polohy; - plánování trasy; - navádění na trasu; - zobrazení mapy; - přiřazení adresy; - přístup k informacím o službách a bodech zájmu (POI)

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.