ČSN ISO 18091 (010323)

Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in local government

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.10.2020


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis33.70 ohne MWS
33.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 18091
Zeichen: 010323
Katalog-Nummer: 510905
Ausgabedatum normen: 1.10.2020
SKU: NS-1005926
Zahl der Seiten: 126
Gewicht ca.: 409 g (0.90 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Law. Administration

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 18091 (010323):

Tento dokument poskytuje místním samosprávám směrnice pro porozumění a zavedení systému managementu kvality, který splňuje požadavky ISO 9001:2015, aby mohly plnit potřeby a očekávání svých zákazníků/občanů a všech ostatních relevantních zainteresovaných stran trvalým po-skytováním produktů a služeb. Podporuje odpovědné a zodpovědné zavádění systému managementu kvality komplexním apliková-ním ISO 9001. Tato směrnice nedoplňuje, nemění ani neupravuje požadavky ISO 9001. Je aplikovatelný na všechny procesy místní samosprávy na všech úrovních (tj. strategické, takticko-manažerské a provozní) tak, aby vytvořily komplexní systém managementu kvality, který se zaměřuje na dosahování cílů místní samosprávy. Komplexní charakter tohoto systému je nezbytný, aby se zajistilo, že všechny oblasti místní samosprávy budou mít stanovenou úroveň spolehlivosti (tj. efektivnost procesů). Příloha A jako výchozí bod pro uživatele tohoto dokumentu uvádí diagnostickou metodiku pro místní samosprávy k vyhodnocení rozsahu a vyspělosti jejich procesů, produktů a služeb. Příloha B uvádí procesy, které jsou nezbytné pro poskytování spolehlivých produktů a služeb zákazníkům/občanům

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe