ČSN ISO 18414 (010279)

Acceptance sampling procedures by attributes - Accept-zero sampling system based on credit principle for controlling outgoing quality

Automatische name übersetzung:

Stichprobenverfahren für die Attributprüfung - ein Abtastsystem mit der Zahl Null, die auf dem Prinzip der Kredit beim Fahren Ausgabequalität.NORM herausgegeben am 1.4.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.90 ohne MWS
7.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 18414
Zeichen: 010279
Katalog-Nummer: 84761
Ausgabedatum normen: 1.4.2010
SKU: NS-178165
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 18414 (010279):

Tato mezinárodní norma stanovuje systém výběrových schémat jedním výběrem při kontrole každé dávky v sérii založené na metodě srovnáváním. Všechny přejímací plány předloženého systému mají přejímací číslo rovné nule, tzn. dávka se nepřijímá, obsahuje-li výběr z ní jednu nebo více neshodných jednotek. Schémata závisí na vhodně definované nejhorší průměrné výstupní kvalitě (AOQL), jejíž hodnotu zvolí uživatel, přičemž není kladeno žádné omezení na volbu hodnoty AOQL nebo na rozsahy po sobě jdoucích dávek v sérii. Metodologie zaručuje, že celková průměrná kvalita přicházející k odběrateli nebo do obchodní sítě nebude v dlouhé časové posloupnosti přesahovat mez AOQL

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe