ČSN ISO 18436-6 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 6: Acoustic emission

Automatische name übersetzung:

Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Anforderungen an die Qualifizierung und Bewertung von Personal - Teil 6: Schallemission.NORM herausgegeben am 1.9.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.00 ohne MWS
8.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 18436-6
Zeichen: 011445
Katalog-Nummer: 95871
Ausgabedatum normen: 1.9.2014
SKU: NS-178183
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 18436-6 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím akustické emise. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění měření a analýzy akustické emise při monitorování stavu strojů s použitím zařízení pro akustickou emisi. Tento postup není aplikovatelný na specializované zařízení nebo v jiných specifických situacích

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe