ČSN ISO 18436-8 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 8: Ultrasound

Automatische name übersetzung:

Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Anforderungen an die Qualifizierung und Bewertung von Personal - Teil 8: Ultraschall.NORM herausgegeben am 1.11.2013


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.90 ohne MWS
7.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 18436-8
Zeichen: 011445
Katalog-Nummer: 94237
Ausgabedatum normen: 1.11.2013
SKU: NS-178185
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 18436-8 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím ultrazvuku. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění měření a analýzy ultrazvuku při monitorování stavu strojů s použitím ultrazvukového zařízení. Je možné, že tento postup není aplikovatelný na specializované zařízení nebo v jiných specifických situacích. Tato část ISO 18436 stanovuje klasifikační program sestávající ze tří kategorií, který je založen na dále vymezených technických oblastech, a je konzistentní s ISO 18436-1 a ISO 18436-3

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe