ČSN ISO 19106 (979825)

Geographic information - Profiles

Automatische name übersetzung:

Geoinformation - Profile.NORM herausgegeben am 1.7.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.30 ohne MWS
13.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 19106
Zeichen: 979825
Katalog-Nummer: 73430
Ausgabedatum normen: 1.7.2005
SKU: NS-178216
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

IT applications in science

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 19106 (979825):

Předmětem geografické informace jsou vzhledy jevů jako abstrakce jevů reálného světa uvažované se zvláštním zřetelem k jejich poloze vůči zemskému tělesu. Zejména tato stránka geografické informace způsobuje značnou náročnost tvorby a následné správy geografických dat, která jsou jejími nositeli. V souvislosti s tím je zcela přirozená snaha využít každá k nějakému účelu vytvořená geografická data i v dalších, původně neplánovaných aplikacích. V nich je často zapotřebí kombinovat geografická data, která pocházejí z různých na sobě nezávislých zdrojů. Aby jejich zpracování poskytlo smysluplné poznatky, musí zúčastněná data vykazovat patřičnou interoperabilitu. Jedním z významných nástrojů jejího docílení je normalizace geografických dat, která je předmětem mezinárodních norem řady ISO 19100. Tyto základní normy musí podchycovat jimi sledované stránky geografických dat co nejvšestranněji, aby pokrývaly co možná nejširší okruh aplikací uvedených dat. Z této jejich komplexnosti však vyplývá, že ve vztahu ke konkrétní aplikaci obsahují kromě odpovídající specifické podpůrné informace také další informaci, která je pro ni nepotřebná a tedy zatěžující praktické uplatnění norem. Proto není na podporu konkrétních aplikací geografických dat příhodné používat přímo uvedené základní normy, ale jen jejich patřičné podmnožiny, které se označují jako jejich profily. Ty mohou být odvozeny nejen z jedné, ale také i z více základních norem, a dokonce též z jejich kombinací s dokumenty, které nejsou základními normami, z jiných profilů apod. Profily tvoří předmět této ČSN ISO 19106. Uvedená česká technická norma je překladem příslušné mezinárodní normy (ISO), která představuje specializaci ISO/IEC TR 10000, obsluhující generickou informační technologii, pro oblast geografické informace. Daný dokument se zabývá vztahem profilů k základním normám a jeho vyjádřením, zásadami obsahu profilů, jejich znaky a prvky, požadavky shody profilu, identifikací profilů, strukturou jejich dokumentů, jejich přípravou a převzetím. V přílohách tohoto dokumentu je pak specifikována sestava abstraktních zkoušek pro shodu profilů s ISO 19106, jsou tu uvedeny příklady různých typů profilů a načrtnut způsob ošetření shody s profilem. Vcelku jde o klíčový metodologický podklad usnadňující výběrovou implementaci norem řady ISO 19100 do praxe geografických informačních systémů

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 19106:2005/Z1 (979825) Änderung

Geografická informace - Profily.

Änderung herausgegeben am 1.6.2006

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.10 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.10


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.