ČSN ISO 19283 (011441)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Hydroelectric generating units

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis24.00 ohne MWS
24.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 19283
Zeichen: 011441
Katalog-Nummer: 513774
Ausgabedatum normen: 1.12.2021
SKU: NS-1043073
Zahl der Seiten: 72
Gewicht ca.: 216 g (0.48 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 19283 (011441):

Tento dokument je zaměřen na doporučené techniky monitorování stavu a diagnostiku vyvíjejících se závad strojů, které souvisí s nejobvyklejšími projevy potenciálních poruch komponent hydraulických jednotek. Je určen pro zlepšení spolehlivosti zavádění efektivního přístupu k monitorování stavu hydrogenerátorů (hydraulických jednotek). Má také pomoci vytvořit vzájemné porozumění kritériím úspěšného monitorování stavu hydrogenerátorů a posílit spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami výroby elektrické energie (z vody). Tento dokument je určen pro konečné uživatele, dodavatele, konzultanty, poskytovatele služeb, výrobce strojů a dodavatele přístrojů. Tento dokument je pro určité stroje a je zaměřen na generátor, sestavu hřídele a ložiska, běhoun (a oběžné kolo u přečerpávacích zařízení), přívodní tlakové potrubí (včetně hlavního vstupního ventilu), spirální skříň a horní část savky hydraulických jednotek. Je primárně určen pro středně velké a velké hydraulické jednotky s instalovaným výkonem větším než 50 MVA, ale je v mnoha případech stejně platný pro menší jednotky. Je aplikovatelný na různé typy turbín, jako je Francisova, Kaplanova, Peltonova, přímoproudá a jiné další typy. Generické pomocné systémy, jako jsou systémy pro mazání a chlazení, jsou mimo předmět normy, s výjimkou některých monitorovacích technik, které se vztahují k monitorování stavu hlavních systémů pokrytých tímto dokumentem, jako je analýza olejů. Přenosové systémy, stavební díla a základy jsou mimo předmět normy. Tento dokument pojednává o metodách monitorování stavu a diagnostiky provozovaných hydraulických jednotek s použitím trvale instalovaných (online) a přenosných přístrojů. Zkoušení strojů mimo provoz, tj. takové, které je prováděno v průběhu odstávky, i když je velmi důležité, není součástí rozsahu tohoto dokumentu. Ani jednorázové přejímací a výkonnostní zkoušky nejsou v rozsahu tohoto dokumentu. Metody monitorování stavu, uvedené v tomto dokumentu, pokrývají široký rozsah trvalých monitorovacích metod a intervalových metod za obecných podmínek u velkého rozsahu aplikací. Z tohoto důvodu se může skutečný přístup k monitorování u specifické aplikace lišit od způsobu, který je doporučen v tomto obecném dokumentu

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.