Die norm ČSN ISO 1940-1 (011410)

Mechanical vibration - Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state - Part 1: Specification and verification of balance tolerances

Automatische Übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Balance Qualitätsanforderungen Rotoren in einem konstanten (starren) Zustand - Teil 1: Bestimmung und Überprüfung der Regeltoleranzen Ungleichgewichte.NORM herausgegeben am 1.2.2005


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.10 EUR)

11.10
12.20


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 1940-1
Zeichen: 011410
Katalog-Nummer: 72139
Ausgabedatum normen: 1.2.2005
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 1940-1 (011410):

Tato část normy ISO 1940 podává specifikace pro rotory v konstantním (tuhém) stavu. Stanovuje a) vyvažovací tolerance, b) potřebný počet korekčních rovin a c) metody pro kontrolu zbytkové nevyváženosti. Jsou také uvedena doporučení týkající se požadavků na jakost vyvážení rotorů v konstantním (tuhém) stavu v závislosti na typu stroje a na maximálních provozních otáčkách. Tato doporučení jsou založena na mezinárodních zkušenostech. Tato část ISO 1940 má podporovat co nejpříznivější vztahy mezi výrobci a uživateli rotačních strojů stanovením přejímacích kritérií pro ověření zbytkových nevývažků. Detailní pojednání o chybách spojených s vyvažováním a s ověřením zbytkové nevyváženosti je uvedeno v ISO 1940-2. Tato část ISO 1940 se netýká rotorů v pružném stavu. Požadavky na jakost vyvážení rotorů v pružném stavu jsou uvedeny v ISO 11342

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe