ČSN ISO 2041 (011400)

Mechanical vibration, shock and condition monitoring - Vocabulary

Automatische name übersetzung:

Vibrationen, Stößen und Condition Monitoring - Begriffe.NORM herausgegeben am 1.10.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.00 ohne MWS
19.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 2041
Zeichen: 011400
Katalog-Nummer: 86808
Ausgabedatum normen: 1.10.2010
SKU: NS-178311
Zahl der Seiten: 64
Gewicht ca.: 192 g (0.42 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 2041 (011400):

Tato mezinárodní norma definuje specifické termíny a výrazy pro obory vibrací, rázů a monitorování stavu. Toto druhé vydání ČSN ISO 2041 odráží technické pokroky a zpřesnění termínů používaných v předchozí verzi. Jako taková norma zahrnuje přesnější definice některých termínů, které odrážejí změny v přijatém významu. Začleněny jsou nové termíny, které byly vyvolány technickými změnami (primárně v oblastech zpracování signálů, monitorování stavu a diagnostiky a prognostiky vibrací a rázů), a dosud běžně používané termíny

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe