ČSN ISO 20816-4 (011412)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 4: Gas turbines in excess of 3 MW, with fluid-film bearings

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2019


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.30 ohne MWS
13.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 20816-4
Zeichen: 011412
Katalog-Nummer: 506715
Ausgabedatum normen: 1.1.2019
SKU: NS-909825
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 20816-4 (011412):

Tento dokument platí pro plynové turbíny na pozemních základech, které jsou na kluzných ložiskách a mají výkon větší než 3 MW, a pracují při zatížení s otáčkami mezi 3 000 r/min a 30 000 r/min. V některých případech (viz níže seznam vyloučených případů) dokument zahrnuje další rotační stroje, které jsou připojeny buď přímo nebo přes převodovku. Kritéria hodnocení poskytnutá v tomto dokumentu jsou platná pro vibrace hlavního vstupního a výstupního ložiska převodovek, ale nejsou platná pro vibrace vnitřních ložisek převodovek, ani pro hodnocení stavu převodů. Speciální metody potřebné pro hodnocení stavu převodů jsou mimo rozsah tohoto dokumentu. Tento dokument není platný pro: i) plynové turbíny s výkonem větším než 40 MW a se jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min nebo 3 600 r/min (ISO 20816-2); ii) plynové turbíny odvozené z leteckých motorů (včetně plynových turbín s dynamickými vlastnostmi, které jsou podobné vlastnostem těchto odvozenin); POZNÁMKA: ISO 3977-3 definuje letecké odvozeniny jako generátory plynů leteckých proudových motorů upravené pro pohon mechanického, elektrického nebo námořního pohonného zařízení. Existují velké rozdíly mezi plynovými turbínami pro těžký provoz a plynovými turbínami odvozenými z leteckých motorů, například v pružnosti skříně, konstrukci ložisek, poměru hmotnosti rotoru a statoru a v nosné konstrukci. Proto pro tyto dva typy turbín platí odlišná kritéria. iii) plynové turbíny s výkonem menším než nebo rovným 3 MW (viz ISO 7919-3 a ISO 10816-3); iv) turbínou poháněné generátory (viz ISO 20816-2, ISO 7919-3 a ISO 10816-3); v) turbínou poháněná čerpadla (viz ISO 10816-7); vi) turbínou poháněné rotační kompresory (viz ISO 7919-3 a ISO 10816-3); vii) hodnocení vibrací převodovek (viz tato kapitola), ale nevylučuje se monitorování vibrací převodovek; viii) hodnocení vibrací od spalování, ale nevylučuje to monitorování vibrací od spalování; ix) vibrace valivých ložisek. Tento dokument stanovuje podmínky pro hodnocení mohutnosti následujících širokopásmových vibrací in situ: a) vibrací konstrukcí u všech skříní hlavních ložisek nebo stojanů, měřených radiálně (tj. příčně) k ose hřídele; b) vibrací konstrukcí na skříních axiálních ložisek, měřených v axiálním směru; c) vibrací rotujících hřídelů v radiálním (tj. příčném) směru vůči ose hřídele, měřených v nebo blízko hlavních ložisek. Tato ustanovení jsou pro: - vibrace za běžných ustálených provozních podmínek; - vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu nebo doběhu, počátečního zatěžování a změn zatížení; - změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.