ČSN ISO 20816-9 (011412)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 9: Gear units

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.2.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.70 ohne MWS
13.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 20816-9
Zeichen: 011412
Katalog-Nummer: 511611
Ausgabedatum normen: 1.2.2021
SKU: NS-1016620
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 20816-9 (011412):

Tento dokument stanovuje požadavky na určování a třídění vibrací samostatných převodovek i převodovek s vlastní skříní pro zvyšování i snižování otáček (multiplikátory i reduktory). Stanovuje metody měření vibrací skříní a hřídelů, a typy přístrojového vybavení, metody měření a postupy zkoušení pro určení velikosti vibrací. Jsou zahrnuty třídy hodnocení vibrací pro přejímku. Měření torzních vibrací je mimo rozsah tohoto dokumentu. Dokument platí pro převodovku pracující v návrhovém rozsahu otáček, zatížení, teplot a mazání při přejímací zkoušce na zařízení výrobce. Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem a/nebo provozovatelem může být použit jako pokyny pro přejímací zkoušku na místě a pro rutinní provozní měření. Tento dokument platí pro převodovky se jmenovitým výkonem od 10 kW do 100 MW a při jmenovitých otáčkách mezi 30 r/min a 12 000 r/min (0,5 Hz až 200 Hz). Tento dokument neplatí pro speciální nebo pomocná pohonná soustrojí, jako jsou kompresory, čerpadla, turbíny atd. s integrovanou převodovkou, nebo pro spojky zubového typu používané u turbogenerátorů v kombinovaném cyklu a pro převodovky pomocných pohonů. Kritéria hodnocení, uvedená v tomto dokumentu, mohou být aplikována na vibrace hlavního vstupního a výstupního ložiska převodovky a na vibrace ložisek vnitřních hřídelů. Mohou být s omezením aplikována na hodnocení stavu těchto ozubených kol. Speciální metody hodnocení stavu ozubení jsou mimo rozsah tohoto dokumentu. Tento dokument poskytuje ustanovení pro hodnocení mohutnosti vibrací za obvyklých ustálených provozních podmínek pro následující širokopásmové vibrace in-situ: a) vibrace konstrukce všech skříní nebo stojanů hlavních ložisek, měřené radiálně (tj. v příčném směru) vůči ose hřídele; b) vibrace konstrukce skříní axiálních ložisek, měřené v axiálním směru; c) vibrace rotujících hřídelů, radiálně (tj. příčně) vůči ose hřídele v nebo blízko u hlavních ložisek; d) vibrace konstrukce skříně převodovky. POZNÁMKA - Vibrace, které se vyskytují v průběhu neustálených podmínek (když probíhají přechodové změny), včetně rozběhu, doběhu, počátečního zatěžování a při výkonových změnách, jsou mimo rozsah tohoto dokumentu

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.