ČSN ISO 20906 (011691)

Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports

Automatische name übersetzung:

Akustik - Automatische Überwachung von Luftschall in der Nähe von Flughäfen.NORM herausgegeben am 1.7.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.50 ohne MWS
12.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 20906
Zeichen: 011691
Katalog-Nummer: 86338
Ausgabedatum normen: 1.7.2010
SKU: NS-178333
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 20906 (011691):

Tato mezinárodní norma stanovuje: a) obvyklé použití trvale instalovaných systémů monitorování hluku kolem letišť; b) technická data pro přístroje a požadavky na instalaci a činnost bezobslužných přístrojů za účelem stanovení nepřetržitě monitorovaných hladin akustického tlaku hluku letadel na vybraných místech; c) požadavky na monitorování hluku pohybů letadel z letiště; d) požadavky na veličiny, které mají být určeny pro popis hluku pohybu letadel; e) požadavky na data, která mají být uvedena ve zprávě, a jak často mají být zprávy vydávány; f) postup určování rozšířené nejistoty údajů uvedených ve zprávě v souladu s ISO/IEC Guide 98-3. Tato mezinárodní norma neposkytuje - metodu pro potvrzení nebo validaci predikovaných izofon; - metodu pro určování, validaci nebo potvrzení dat pro certifikaci hluku letadel; metody pro popis hluku vyvolaného letadlem na zemi (včetně pohybů po zemi a používání pomocných jednotek), mimo pohybů na vzletové dráze od začátku pojíždění pro odlety a mezi dosednutím a opuštěním přistávací dráhy pro přílety

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 20906:2010/Amd.1 (011691) Änderung

Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť.

Änderung herausgegeben am 1.1.2014

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.30 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.30


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe