ČSN ISO 22266-1 (011410)

Mechanical vibration - Torsional vibration of rotating machinery - Part 1: Evaluation of steam and gas turbine generator sets due to electrical excitation

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.40 ohne MWS
17.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 22266-1
Zeichen: 011410
Katalog-Nummer: 517347
Ausgabedatum normen: 1.7.2023
SKU: NS-1147249
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 22266-1 (011410):

Tento dokument poskytuje pokyny pro hodnocení vlastních torzních frekvencí a pevnosti komponent vázané hřídelové soustavy včetně dlouhých pružných rotorových lopatek, u soustrojí generátoru a parní nebo plynové turbíny za obvyklých provozních podmínek. Tyto pokyny platí zejména pro torzní odezvy vázané hřídelové soustavy na síťovou a dvojnásobnou síťovou frekvenci v důsledku elektrického buzení z elektrické sítě, ke které je soustrojí turbíny a generátoru připojeno. Buzení při jiných frekvencích (například subharmonickými frekvencemi) není tímto dokumentem pokryto. Nejsou uvedeny žádné pokyny, týkající se torzní vibrační odezvy způsobené buzením párou nebo jinými budicími mechanizmy, které nejsou ve vztahu k elektrické síti. Tam, kde příčné řezy hřídelů a spojek nesplňují požadovaná kritéria na pevnost, a/nebo vlastní torzní frekvence nevyhovují definovaným frekvenčním odstupům, mají být stanoveny další činnosti pro řešení problému. Požadavky uvedené v tomto dokumentu jsou aplikovatelné na a) soustrojí parní turbíny a generátoru připojená k elektrické síti, b) soustrojí plynové turbíny a generátoru připojená k elektrické síti. Rovněž jsou popsány metody, které jsou v současnosti k dispozici pro provedení jak analytického ohodnocení, tak zkoušek pro validaci vlastních torzních frekvencí hřídelové soustavy. POZNÁMKA - Radiální (příčné) a axiální vibrace soustrojí s parní a/nebo plynovou turbínou a generátorem jsou pojednány v ISO 20816-2

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.