ČSN ISO 226 (011687)

Acoustics - Normal equal-loudness-level contours

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.50 ohne MWS
13.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 226
Zeichen: 011687
Katalog-Nummer: 518473
Ausgabedatum normen: 1.12.2023
SKU: NS-1159586
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 226 (011687):

Tento dokument stanovuje kombinace hladin akustického tlaku a kmitočtů čistých nepřerušovaných tónů, které jsou posluchači vnímány jako stejně hlasité. Údaje jsou založeny na těchto podmínkách. a) zvukové pole je za nepřítomnosti posluchače tvořeno postupnou rovinnou vlnou; b) zdroj zvuku je přímo před posluchačem; c) zvukové signály jsou čisté tóny; d) hladina akustického tlaku se měří za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed hlavy; e) poslech je binaurální; f) posluchači jsou otologicky normální osoby ve věku od 18 do 25 let včetně. Údaje jsou graficky znázorněny v příloze A a číselně uvedeny v příloze B pro vyvolené kmitočty v třetinooktávové řadě od 20 Hz do 12 500 Hz včetně, v souladu s ISO 266

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.




Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.